Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Pomoc prawna, obsługa prawna dla samorządów!

Kancelaria - Pomoc prawna dla samorządów

Oferujemy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Współpracujący z nami prawnicy i radcowie prawni obsługują jednostki samorządu terytorialnego, a także zasiadają w samorządowych organach stanowiących i wykonawczych.

Poza ofertą stałej obsługi prawnej na zlecenie urzędów gmin i powiatów opracowujemy szczegółowe opinie prawne na tematy budzące spore wątpliwości w doktrynie prawa samorządowego. Często zmieniające się prawo może powodować różnego rodzaju wątpliwości co do zakresu stosowania norm prawnych określających ustrój samorządu terytorialnego. Potrzeba korzystania z opinii zewnętrznych podmiotów w celu potwierdzenia przyjętego przez pracowników samorządowych stanowiska prawnego jest niezmiernie istotna dla sprawnego funkcjonowania samorządu. W takich wątpliwych przypadkach korzystanie z usług zewnętrznych kancelarii prawnych może ustrzec jednostkę samorządu terytorialnego od ewentualnych negatywnych konsekwencji błędnej interpretacji prawa. Dlatego też wszystkich zainteresowanych pomocą prawną w rozwiązaniu skomplikowanych stanów prawnych zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią za pomocą poczty elektronicznej.

Oprócz tego świadczymy też pomoc prawną dla pracowników samorządowych, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, czy też ordynacji podatkowej. W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej odsyłamy do formularza zapytania o poradę prawną lub zapytania drogą poczty elektronicznejModele współpracy

WSPÓŁPRACA STAŁA.

  1. - obsługę podmiotów samorządowych z zakresu prawa administracyjnego
  2. - sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie działalności samorządu
  3. - pomoc prawną przy zawieraniu umów i porozumień
  4. - udział w negocjacjach i mediacjach w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów

WSPÓŁPRACA DORAŹNA