Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Pomoc prawna, porady prawne, odszkodowanie komunikacyjne

Pomoc prawna, porady prawne, odszkodowanie komunikacyjne

W wyniku wypadku samochodowego zginął Pan Y. Sprawcą wypadku był Pan X kierujący pojazdem marki Audi, posiadający ubezpieczenie OC w jeden z firm ubezpieczeniowych. Pan Y osierocił dziecko i żonę. (*)

W takim przypadku rodzinie tragicznie zmarłego Pana Y, należą się odpowiednie świadczenia, których winni dochodzić od ubezpieczyciela polubownie, a następnie w razie potrzeby na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria Radców Prawnych Kalita Karpeta Karolak i Wójcik s.c. w Radomiu specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynienia czy renty od Ubezpieczycieli na rzecz osób poszkodowanych w wypadku i ich rodzin. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia świadczeń (przed ubezpieczycielem, przed sądem).

(*) Powyższe zdarzenie zostało wymyślone na potrzeby zilustrowania Państwu możliwości dochodzenia świadczeń od Ubezpieczycieli, przy czym w przypadku śmierci osoby bliskiej członkom rodziny zmarłego, przysługują odpowiednie świadczenia rozwież w innych okolicznościach.Specjalizacje

SZKODY KOMUNIKACYJNE. Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy.

SZKODY OSOBOWE. Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku śmierci osoby bliskiej. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o:
- zadośćuczynienie od sprawcy
- zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji
- rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki
- odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
- zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną

SZKODY MAJĄTKOWE. Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państw mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie, inne...