Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Pomoc prawna, porady prawne, odszkodowanie osobowe

Pomoc prawna, porady prawne, odszkodowanie osobowe

Podczas ferii zimowych na zorganizowanym wyjeździe dla młodzieży (zimowisku) wypadkowi uległa 16 letnia dziewczyna. Wypadek miał miejsce na stoku narciarskim, gdzie znajdowały się wyrwy w jego podłożu. W wyniku zdarzenia 16 – latka złamała nogę i doznała urazu kręgosłupa. (*)

W takim przypadku poszkodowanej należą się odpowiednie świadczenia, których winna dochodzić od ubezpieczyciela (w imieniu 16-latki, występuje jej przedstawiciel ustawowy). Wysokość świadczeń będzie uzależniona od stopnia uszkodzeń, wydatków poniesionych bezpośrednio z kosztami leczenia, a także ich skutków jakie rozstrój zdrowia może wywołać w przyszłości.

Kancelaria Radców prawnych Kalita Karpeta Karolak i Wójcik s.c. w Radomiu specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynienia czy renty od Ubezpieczycieli na rzecz osób poszkodowanych w wypadku i ich rodzin. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia świadczeń (przed ubezpieczycielem, przed sądem).

(*) Powyższe zdarzenie zostało wymyślone na potrzeby zilustrowania Państwu możliwości dochodzenia świadczeń od Ubezpieczycieli, przy czym w przypadku rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, które miało miejsce w wyniku wypadku poszkodowanemu nalezą się odpowiednie świadczenia rozwieź, w innych niż wyżej opisane okolicznościach.Specjalizacje

SZKODY KOMUNIKACYJNE. Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy

SZKODY OSOBOWE. Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku śmierci osoby bliskiej. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o:
- zadośćuczynienie od sprawcy
- zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji
- rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki
- odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
- zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną

SZKODY MAJĄTKOWE. Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państw mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie, inne...