Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Uzyskamy dla Państwa odszkodowanie!

Odszkodowanie komunikacyjne, odszkodowanie osobowe - Pomoc Prawna - Kancelaria prawna Radom

Zdarza się, że Ubezpieczyciel odmawia Poszkodowanemu wypłaty odszkodowania lub zaniża jego wysokość. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w takich sprawach: zastępujemy Państwa na wszystkich etapach postępowania, tj. zarówno przed Ubezpieczycielem jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Przed Ubezpieczycielami występujemy w sprawach dotyczących likwidacji szkód, służymy pomocą w zgłoszeniu roszczenia do Ubezpieczyciela, udzielamy też porad związanych z ustaleniem zakresu i wysokości należnego odszkodowania. Następnie, w przypadku konieczności dalszego dochodzenia należnego odszkodowania, zastępujemy Poszkodowanego przed sądami wszystkich instancji jak również pomagamy na etapie postępowania egzekucyjnego.

POMAGAMY SKUTECZNIE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W POMOCY W UZYSKANIU NALEŻNYCH PAŃSTWU ODSZKODOWAŃ. Odszkodowania podzielić można ze względu na charakter szkody, jaka Państwa dotknęła, może to być:

  • SZKODA KOMUNIKACYJNA (a więc OC, AC),
  • SZKODA OSOBOWA (czyli na przykład utrata zdrowia w wyniku wypadku, pogorszenie sytuacji życiowej czy wreszcie śmierć osoby bliskiej),
  • SZKODA MAJĄTKOWA– jak na przykład zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży.

Specjalizujemy się w

SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH. Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy

odszkodowanie komunikacyjne

SZKODACH OSOBOWYCH. Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku śmierci osoby bliskiej. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o:
- zadośćuczynienie od sprawcy
- wrot kosztów leczenia czy rehabilitacji
- rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki
- odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
- zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną

odszkodowanie osobowe

SZKODACH MAJĄTKOWYCH. Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państw mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie, inne...

Współpracujemy z Fundacją Św. Michała, której celem jest bezpłatna pomoc prawna w uzyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli - zobacz więcej

Fundacja pomoc poszkodowanym - Fundacja Św. Michała