Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Porady prawne, pomoc prawna - testamenty, zachówki, działy spadku

Sprawy spadkowe obejmują różnorodne zagadnienia. Bywają skomplikowane problemy oraz decyzje, które trzeba podjąć po wnikliwej analizie prawnej. Należy zdecydować czy przyjąć spadek wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza, jak uchylić się od spłaty długów pozostawionych po spadkodawcy. Trzeba wiedzieć jak skutecznie sporządzić ważny testament, problemy rodzą też postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności majątku pozostawionego przez zmarłego a również roszczenia z tym związane.

W sytuacji, gdy istnieje spór pomiędzy spadkobiercami co do reżimu dziedziczenia, ważności testamentu, czy zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, przedmiotowe kwestie należy rozstrzygnąć w ramach postępowania sądowego. Postępowanie to – mimo iż toczy się w trybie tzw. niespornym (nieprocesowym) – ma często bardziej sporny przebieg, aniżeli postępowanie procesowe. Dlatego też istnieje konieczność uzyskania fachowej pomocy prawnej, którą zapewni Państwu nasza Kancelaria.

Działy majątku wspólnego po rozwodzie

Postępowanie rozwodowe wiąże się z silnymi emocjami oraz stresem, co może sprzyjać nieracjonalnym decyzjom. Jednak nie mniejsze emocje towarzyszą późniejszej sprawie o podział majątku pomiędzy były małżonkami, tym bardziej że skutki tego postępowania dotykają sfery finansowej, a więc mają wpływ na życie codzienne. Prowadzimy sprawy o rozwód a następnie zapewniamy fachową pomoc w jak najskuteczniejszym i sprawnym podziale majątku.

Warto wiedzieć, iż po ustaniu wspólności majątkowej (w wyniku rozwodu czy separacji) udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, czyli otrzymują oni po połowie.

Niezależnie jednak od zapisów ustawowych, małżonkowie mogą zwrócić się do Sądu z prośbą o ustalenie wysokości udziałów z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdej ze stron do powstania majątku dorobkowego.

Zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy – zarówno w postępowaniu sądowym jak i polubownym.