Prawo cywilne

Prawo cywilne

Dziedzina prawa, o której słyszymy niezwykle często, bowiem reguluje stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi; przepisy Kodeksu cywilnego mają zastosowanie w większości spraw życia codziennego.

W ramach prowadzonej działalności kancelaria świadczy usługi z szeroko pojętego prawa cywilnego, zajmujemy się świadczeniem wszechstronnej pomocy prawnej osobom prywatnym – prowadzimy sprawy konsumenckie, spadkowe, lokalowe, zasiedzeniowe, spory o zapłatę, sąsiedzkie, dotyczące zaciąganych zobowiązań i zawieranych umów oraz odzyskiwania długów. Sporządzamy i opiniujemy umowy. W szczególności oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (a więc wszystkich spraw dotyczących prawa do posiadania rzeczy);
 • przeprowadzanie postępowań spadkowych, w tym działy spadku; 
 • dotyczących podziału majątku wspólnego, w tym doradztwo dotyczące wychodzenia ze współwłasności;
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa zobowiązań;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach; 
 • reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (a więc wszystkich spraw dotyczących prawa do posiadania rzeczy);
 • przeprowadzanie postępowań spadkowych, w tym działy spadku; 
 • dotyczących podziału majątku wspólnego, w tym doradztwo dotyczące wychodzenia ze współwłasności;
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa zobowiązań;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach; 
 • reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych.