Frankowicze

Frankowicze

Temat kredytów frankowych jest wciąż żywy, zrobiło się o nim jeszcze głośniej po tym, gdy zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów hipotecznych we frankach. Pojawiła się realna szansa na to, że problemy frankowiczów wreszcie się skończą. Przeprowadzimy Cię przez tę procedurę.

Kredyty frankowe oferowane były jako atrakcyjna alternatywa dla kredytów PLN; prezentowane były zatem jako kredyty bardzo opłacalne. Podstawowy nacisk przy prezentacji i oferowaniu kredytu frankowego przez banki jego klientom kładziony był wyłącznie na oprocentowanie kredytu. O atrakcyjności tego typu kredytów miały również świadczyć pokazywane frankowiczom symulacje kredytów. Opierały się one na przedstawieniu marży banku i stawki referencyjnej LIBOR (w tamtym czasie były na bardzo niskim poziomie, choć w niedalekiej historii bywał on znacznie wyższy). Informacja o ryzyku kursowym była przemilczana i marginalizowana, szczególnie przy prezentacji kwoty kapitału kredytu do spłaty. Wydany w październiku 2019 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok zobowiązuje sądy do rozpatrywania wniosków kierowanych przez szukających sprawiedliwości posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Wyrok TSUE nie jest jednak jednoznaczny z unieważnieniem poszczególnych klauzul w umowach bankowych i każdy z frankowiczów musi walczyć o swoje przed sądem. Po ogłoszeniu tej przełomowej decyzji wiele osób – również początkowo niezainteresowanych wchodzeniem na drogę sądową z bankiem – postanowiło wnieść swoją sprawę do sądu. Ponieważ banki dobrowolnie nie honorują orzeczeń sądów w sprawie uznania za niedozwolone klauzul indeksacyjnych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dowolnej zmiany oprocentowania czy podwyższonego oprocentowania po wpisie hipoteki za bezskuteczne, to należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę. Z roszczeniem może wystąpić każdy, kto w umowie lub regulaminie ma wpisane abuzywne klauzule dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania

pl_PLPolish