INNE SZKODY MAJĄTKOWE

INNE SZKODY MAJĄTKOWE

Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państwa mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie.

Szkoda w mieniu ma zawsze charakter majątkowy. Zakres szkody majątkowej obejmuje: szkody powstałe w budynkach, budowlach, maszynach przemysłowych a także szkody powstałe m.in. w wyniku pożaru, powodzi, zalania.

W przypadku tego typu szkód najczęstszym przypadkiem jest opieranie, przez firmy ubezpieczeniowe, decyzji o kwocie wypłacanego odszkodowania na kosztorysach naprawy lub wartości utraconego majątku sporządzanych na zlecenie i przez pracowników tychże firm ubezpieczeniowych. Dlatego nie należy się dziwić, że wyliczenia te najczęściej nie odpowiadają rzeczywiście poniesionym stratom.

pl_PLPolish