ODSZKODOWANIA ROLNICZE

ODSZKODOWANIA ROLNICZE

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie za zniszczony lub uszkodzony budynek.

W razie ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka szkód wywołanych przez grad, powódź, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne rolnik za utracone na skutek anomalii pogodowych plony powinien otrzymać od ubezpieczyciela odpowiednią i adekwatną rekompensatę pieniężną.

pl_PLPolish