ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga od prawników nie tylko znajomości prawa – co oczywiste – ale również rozeznania w terminach i zawiłościach aspektów medycznych sprawy.

Kiedy możemy mówić, że wystąpił „błąd lekarski”?

Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej”. Jeżeli w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli doszło do błędu lekarskiego, wówczas odszkodowanie obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.

Poszkodowany może żądać wówczas zwrotu:

  • kosztów za zakup leków, dalsze leczenie, dojazd do szpitala, dodatkowe badania, przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności, przygotowania do innego zawodu,
  • jeżeli powstał trwały uszczerbek na zdrowiu – poszkodowany może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty,
  • poszkodowany pacjent, może również żądać zapłaty zadośćuczynienia za szkodę majątkową (krzywdę), ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.).
pl_PLPolish