SZKODY KOMUNIKACYJNE

SZKODY KOMUNIKACYJNE

Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy. 

Wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń ciała oraz strat materialnych. Obowiązujące prawo umożliwia uzyskanie odszkodowania każdej osobie będącej ofiarą wypadku drogowego, jeśli tylko nie była ona sprawcą.
Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od tego czy byłeś kierowcą, pasażerem, pieszym bądź rowerzystą, albo poszkodowanym jest Twój najbliższy należy Ci się:

  • odszkodowanie (art. 361, 444 § 1 k.c.);
  • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość (art. 444 § 2 i 3 k.c.);
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.);
  • renta, stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej (art. 446 k.c.).

Jeżeli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci:

  • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
  • zwrot kosztów holowania;
  • zwrot kosztów parkowania;
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.
pl_PLPolish