Prawo gospodarcze, prawo spółek

Prawo gospodarcze, prawo spółek

Służymy kompleksową pomocą przedsiębiorcom; prowadzenie działalności gospodarczej to niekiedy proces pochłaniający mnóstwo czasu i energii. Złożoność stosunków gospodarczych wymaga kompleksowego i indywidualnego podejścia do każdego Klienta.

Zapewniamy stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w ramach której doradzamy we wszelkich bieżących sprawach związanych z prawnymi aspektami prowadzonej działalności; poza współpracą stałą podejmujemy się również obsługi doraźne we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, również w sprawach windykacji należności.  Oferujemy również pomoc doraźną  w zakresie:

  • zastępstwa w sprawach dotyczących dokonywania wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym rejestracji spółek prawa handlowego oraz dokonywania zmian dotyczących zarejestrowanych już podmiotów;
  • działalności organów spółek; przygotowania stosownych dokumentów, takich jak dokumenty statutowe, uchwały, regulaminy oraz innych pism niezbędnych w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
  • zmian struktury właścicielskiej spółek;
  • reprezentacji podmiotów gospodarczych w sporach przedsądowych i sądowych;
  • przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucyjne, agencyjne, ramowe etc.).

Zapewniamy przygotowanie projektów oraz analizę i opiniowanie wszelkiego rodzaju istniejących już umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta oraz wyjaśnianie wątpliwości wynikających z funkcjonowania konkretnych zapisów umownych oraz obowiązujących przepisów prawa, doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy Klienta, przygotowywanie umów dotyczących obrotu wierzytelnościami, ustanawianie sposobów zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel).

pl_PLPolish