Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotykają często sfery intymnej, mogą zatem onieśmielać czy też wprawiać w zakłopotanie. Z tych względów poszukującym pomocy klientom zapewniamy przede wszystkim dyskrecję oraz indywidualne, pełne empatii i zrozumienia podejście do każdej z prowadzonych przez nas spraw.

Kancelaria „Kalita Karpeta Karolak i Wójcik” s.c. w Radomiu oferuje kompleksową pomoc prawną przy regulacji stosunków rodzinnych dotyczących zarówno spraw majątkowych jak i osobistych Nasza działalność obejmuje: rozwody, alimenty, prowadzenie postępowań o podział majątku, nieruchomości, spadku. Sprawy rodzinne to również kontakty z dziećmi, opieka nad dziećmi, sprawy o podwyższenie, jak i obniżenie alimentów. 

W ramach prawa rodzinnego zajmujemy się w szczególności:

  • sprawami o rozwód i separację;
  • sprawami małżeńskimi z zakresu ustalenia istnienia, nieistnienia oraz unieważnienia małżeństwa;
  • sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego;
  • roszczeniami alimentacyjnymi na rzecz byłego współmałżonka oraz na rzecz dzieci;
  • sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej czy pochodzenia dziecka.

Dostosowujemy model działania do potrzeb klientów i doradzamy jak najskuteczniej osiągnąć zamierzone cele. W tej trudnej sytuacji zarówno reprezentujemy małżonków, którzy zamierzają rozstać się szybko i polubownie jak i prowadzimy skutecznie walkę o ustalenie winy w rozpadzie pożycia, o prawa do kontaktów z dziećmi oraz o uzyskanie odpowiednich alimentów. Mając świadomość, iż postępowanie rozwodowe wiąże się z silnymi emocjami oraz stresem, co może sprzyjać nieracjonalnym decyzjom, kompleksowo prowadzimy sprawy o rozwód. Zapewniamy fachową pomoc w jak najskuteczniejszym i sprawnym podziale majątku, jak również w postępowaniu egzekucyjnych w sytuacji uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

pl_PLPolish