Odszkodowania

Odszkodowania

Nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom poszkodowanym, a także ich rodzinom. Najczęstszymi przyczynami sporów jest zaniżona wysokość bądź brak wypłaty należnego odszkodowania. Współuczestniczymy z naszymi Klientami w negocjacjach z ubezpieczycielami jak również reprezentujemy poszkodowanych przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych. Naszym celem jest uzyskanie jak największego odszkodowania, aby w pełni zabezpieczyć interesy naszych Klientów.

Zdarza się, że Ubezpieczyciel odmawia Poszkodowanemu wypłaty odszkodowania lub zaniża jego wysokość. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w takich sprawach: zastępujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania, tj. zarówno przed Ubezpieczycielem jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Przed Ubezpieczycielami występujemy w sprawach dotyczących likwidacji szkód, służymy pomocą w zgłoszeniu roszczenia do Ubezpieczyciela, udzielamy też porad związanych z ustaleniem zakresu i wysokości należnego odszkodowania. Następnie, w przypadku konieczności dalszego dochodzenia należnego odszkodowania, zastępujemy Poszkodowanego przed sądami wszystkich instancji jak również pomagamy na etapie postępowania egzekucyjnego. 

Specjalizujemy się w pomocy w uzyskaniu należnych odszkodowań zarówno w przypadku szkody komunikacyjnej (OC, AC), szkody osobowej  (utrata zdrowia w wyniku wypadku, pogorszenie sytuacji życiowej czy wreszcie śmierć osoby bliskiej), jak i szkody majątkowej (zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży). Powszechnie wiadomo, że uzyskanie należnego odszkodowania za wypadek, za zniszczony samochód lub nawet zalane mieszkanie jest uciążliwe i często nie przynosi spodziewanego rezultatu. Naszym celem jest wzbudzenie większej świadomości osób poszkodowanych co do przysługujących im praw. Chcemy, by ludzie nauczyli się korzystać ze swych uprawnień. Wielokrotnie zdarza się, że poszkodowani mogliby uzyskać więcej należnych im w związku z wypadkiem losowym świadczeń – lecz z powodu niewiedzy i obawy przed postępowaniem sądowym tego nie robią.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika, w tym dostarczenia mu niezbędnej odzieży, szkoleń, bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Jeżeli

Zobacz więcej »

SZKODY OSOBOWE

Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, też błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku

Zobacz więcej »

ODSZKODOWANIA ROLNICZE

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby,

Zobacz więcej »

INNE SZKODY MAJĄTKOWE

Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państwa mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do

Zobacz więcej »

SZKODY KOMUNIKACYJNE

Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno

Zobacz więcej »
pl_PLPolish